Wiarygodna Firma

Wiarygodna Firma

05 czerwca 2017
Nowe zdjęcie

Firmę Souvre definiują wartości, takie jak: rzetelność, zaufanie i wiarygodność. Ostatnia z nich została doceniona przez kapitułę elitarnego konkursu.

5. czerwca 2017 roku jego Jury z wielką estymą przyznało nam certyfikat i statuetkę „Wiarygodna Firma”. Wyróżnienie to jest niezbitym dowodem na solidność i renomę firmy. Organizator programu przed przyznaniem tytułu, dokonał wieloetapowej i rozbudowanej weryfikacji. Przedsiębiorstwa, które otrzymały niniejszy tytuł, podlegają bowiem specjalnemu Zespołowi Stałego Monitoringu Wiarygodności, który na bieżąco sprawdza wszelkie informacje na temat zadłużenia lub braku regulowania zobowiązań finansowych. Otrzymany tytuł jest dedykowany biznesowym liderom, którzy wyróżniają się etyką postępowania, a także oferują najwyższej jakości produkty. Obecność w gronie przedsiębiorstw odznaczonych tym tytułem współgra z tworzoną i realizowaną przez Souvre Internationale koncepcją biznesu społecznie odpowiedzialnego. Fakt ten podkreśla bardzo dobrą kondycję finansową naszej firmy i stanowi potwierdzenie znakomitej współpracy z Partnerami, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Otrzymanie nagrody jest dowodem na to, że Souvre Internationale to wiarygodny Partner w Twoim Biznesie!