Przedsiębiorstwo Fair Play 2018

Przedsiębiorstwo Fair Play 2018

19 listopada 2018
Nowe zdjęcie

Firma Souvre po raz drugi z rzędu otrzymała Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”!

Dokument potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach. Niniejszą nagrodę otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

  • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu,
  • są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego,
  • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
  • terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
  • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
  • postępują rzetelnie wobec klientów,
  • potrafią usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
  • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności,
  • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W wielu województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych. Do współpracy nad programem zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju - stanowiące zespół regionalnych administratorów.