Lider Polskiej Gospodarki 2019

Lider Polskiej Gospodarki 2019

27 stycznia 2020
Nowe zdjęcie

Nie ma lepszego umacniania swojej pozycji na rynku niż bycie pierwszym, niż bycie

LIDEREM POLSKIEJ GOSPODARKI!

Ten zaszczy spotkał w ostatnim czasie Prezesa Souvre, Pana Waldemara Smolińskiego, który odebrał aż dwie nagrody podczas gali Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP!

Nagrody są wyrazem wielkich możliwości firmy Souvre i wysokich kompetencji Liderów, którzy stoją na jej czele.

Ich zadaniem jest także podkreślenie zasług i uhonorowanie Souvre za pozytywny wpływ na rozwój Polskiej Gospodarki w ostatnich latach!