Fundacja Souvre

2018-01-30

Fundacja Souvre

Hasło: dobro jest piękne było inspiracją do wcielenia w życie projektu charytatywnego z logo Souvre Internationale.

Biznes to nie tylko zarabianie. Naszą aktywną postawę pragniemy okazać w obszarze CSR. Celem organizacji non-profit pod szyldem Souvre jest pomoc osobom po oparzeniach, wspieranie Domów Dziecka oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia w ramach corocznego Biegu Souvre w Inowrocławiu. Fundatorami Fundacji Souvre są Panowie Waldemar Smoliński i Dariusz Holeniewski.

Firma Souvre funkcjonuje zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy w pełni świadomi tego, że rozwój biznesu nie sprowadza się jedynie do pomnażania majątku. Od początku działania firmy angażujemy się w akcje charytatywne oraz sponsorujemy wyjątkowe wydarzenie sportowe, jakim jest Bieg Souvre. Dzielimy się z potrzebującymi, organizując przedświąteczną akcję „Pomagaj z Souvre” czy biorąc udział w licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dzielmy się tym co najlepsze!

powrót